top of page

Гонюл Ерез

Аз съм училищен социален работник в Realschule Horkesgath и представлявам важен градивен елемент в ежедневния училищен живот. За нас е много важно да допринасяме за личното и социално развитие и подкрепа на учениците.

Моите задачи

Студентите могат да се свържат с мен в следните случаи:

  • Помощ и подкрепа при затруднения в училище

  • Съвети за лични проблеми и криза

  • Посредничество на подходящи предложения за подкрепа
     

Но също така мога да ви предложа подкрепа като родители:

  • подкрепа в конфликтни ситуации

  • Помощ при образователни проблеми

  • Посредничество при работа с училището
     

Разговорът с мен е доброволен и поверителен, анонимен, ако желаете. Включени
Обвързан съм с професионална поверителност.
Ако имате въпроси или искате да ме опознаете лично, говорете с мен
като мен:
Работно време: понеделник и вторник от 9:00 до 11:00 ч. в стая N107
(Нова сграда в района на Центъра за самообучение) или с уговорка!

 

Можете да се свържете с мен:
● по имейл: erez@rs-horkesgath.de


Очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество с вас и вашите деца.

bottom of page