top of page

предлагани предмети

Задача 1

Езиково – по-изкуствено поле за задачи

поле за задача 2

Област на обществено-научна задача

Задача 3

Математико-научна област задачи

Област на задачите 4

Субекти, които не са причислени към едно от полетата на задачите

Тук ще намерите информативно видео за всяка тема.

Текстилен отдел

Текстилен отдел

Студентски съвет DaZ

Катедра по философия

Катедра по физика

Факултет по социални науки

Катедра по компютърни науки

Френски отдел

Студентски съвет Английски

Катедра по биология

Катедра по химия

Екип LRS

Технология на студентския съвет

Отдел спорт

Катедра по религия

Музикален отдел

Студентски съвет чл

Катедра по история

Катедра по география

Студентски съвет немски

Студентски съвет холандски

Катедра по математика

включване в екип

Екип за кариерно консултиране

bottom of page