top of page

rada szkolna

Witamy na stronie rady szkolnej!
 

W imieniu przedstawicieli rodziców dziękujemy za zainteresowanie i przedstawiamy różne komisje, w których rodzice mogą uczestniczyć w naszej szkole.

Czym jest opieka klasowa?

Na początku każdego roku szkolnego rodzice i prawni opiekunowie poszczególnych klas wybierają przewodniczącego opiekuńczego klasy i zastępcę przewodniczącego.
Jako przedstawiciel opiekuna klasy masz możliwość wpływania na proces szkolny na poziomie klasy.
Rodzice klas lub prowadzący zajęcia i ich przedstawiciele są w miarę możliwości zaangażowani w pracę wychowawczą.

Czym jest rada szkoły?

Na pierwszym posiedzeniu rady szkolnej przedstawiciele rady klasowej wybierają jednego ze swoich szeregów


Jako przedstawiciel opiekuna szkolnego masz możliwość wpływania na proces szkolny na poziomie szkoły.
Dotyczy to nie tylko projektowania lekcji, ale także wydarzeń, m.in. B. dzień otwarty.

Naszym zadaniem jako opiekuna szkolnego jest informowanie rodziców i pośredniczenie jako „łącznik” między szkołą a rodzicami.

Kuratorzy szkoły są w stałym kontakcie z komisjami szkolnymi, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące bezpośrednio nauczycieli, rodziców i uczniów.

Rada Powiernicza!

Wybierz opiekunów klas

  • przewodniczący rady szkolnej

  • trzech zastępców.

Ta czwórka razem tworzy szkolną radę powierniczą.

Spotkanie zarządu szkoły!

Od 2019 roku odbywają się spotkania rad szkolnych, na których wszyscy przewodniczący rad klasowych oraz ich przedstawiciele mają możliwość wymiany poglądów na tematy szkolne w miłej atmosferze.

Czym jest konferencja szkolna?

Najważniejszym organem szkoły jest konferencja szkolna. Omawiane są tam ważne sprawy i wspólnie z przedstawicielami konferencji pedagogicznej podejmowane są decyzje, które mają wpływ na codzienne życie szkoły jako całości.


Pod hasłem szkoły „Jesteśmy różnorodnością” skorzystaj z okazji i stań się częścią nas. Czekamy na Ciebie!

Chętnie przyjmowane są wszelkiego rodzaju życzenia, sugestie i propozycje.

 

Twoi przedstawiciele rady szkolnej w RSH Horkesgath

bottom of page