top of page

samorząd Szkolny

Nauczyciele SV i SV

 

Samorząd Uczniowski (SV):

SV reprezentuje prawa uczniów, promuje i chroni ich interesy, a tym samym angażuje się w kształtowanie życia szkolnego. SV składa się z wybranych przedstawicieli każdej klasy, przedstawicieli klas. Jako wybrani przedstawiciele mają głos na konferencjach specjalistycznych dotyczących poszczególnych tematów i mogą wpływać na podejmowane tam decyzje.

Wybrani przez Ciebie przedstawiciele szkoły kierują SV i reprezentują ich w różnych komisjach szkoły, na przykład na konferencji szkolnej, na konferencjach pedagogicznych oraz w kontaktach z dyrekcją szkoły.

WS naszej szkoły organizuje m.in. turnieje sportowe, zbiórki pieniędzy, wieczory filmowe, pomoc na imprezach szkolnych i wiele innych, aby wzbogacić życie szkolne w bezpośrednim interesie uczniów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z SV Realschule Horkesgath!

 

Nauczyciele SV

Zostaną oni wybrani przez wszystkich uczniów naszej szkoły przed wakacjami na nadchodzący rok szkolny. Do wyboru są wszyscy nauczyciele z grona pedagogicznego, z wyjątkiem członków zarządu szkoły. W naszej szkole wybieranych jest dwóch nauczycieli SV.

Nauczyciele SV są obecnie w naszej szkole

Pani Neuhaus i Pan Hinze

 

Zadania nauczycieli SV:

Nauczyciele WS mają za zadanie doradzać i wspierać przedstawicieli uczniów w planowaniu i realizacji ich projektów oraz koordynować działania WS z dyrekcją szkoły – nie ingerują jednak w decyzje WS. Stanowią one połączenie między radą uczniowską a innymi organami w szkole, takimi jak konferencja nauczycieli czy dyrekcją szkoły.

Na regularnych spotkaniach SV, obawy SV są planowane, omawiane i rozstrzygane w obecności nauczycieli SV.

Nauczyciele SV są również tutorami. Każdy uczeń może i powinien skontaktować się z nauczycielem SV z problemami w kontekście szkolnym i prywatnym. Może to być postrzegane jako niesprawiedliwe traktowanie (lub osądzanie) przez nauczycieli, kłótnie lub nieporozumienia z innymi kolegami z klasy, żeby wymienić tylko kilka.
Oczywiście mogą pojawić się również problemy w kręgu znajomych lub w rodzinie. Korepetytor będzie wtedy pracował z Tobą, aby znaleźć rozwiązania lub znaleźć kogoś, kto może zaoferować Ci profesjonalną pomoc.

Czasami w szkole może zaistnieć konflikt, którego nie da się rozwiązać pomimo wielu dyskusji. Tutor może pośredniczyć jako osoba neutralna między obiema stronami i w ten sposób przyczynić się do rozwiązania konfliktu.

bottom of page