top of page

Tamara Grgic

Nazywam się Tamara Grgic, jestem pracownikiem socjalnym w zespole wielozawodowym i trenerem antyprzemocowym. Od sierpnia 2021 pracuję jako pracownik socjalny dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na szkoleniach społecznych i antyprzemocowych w gimnazjum Horkesgath.

Moje zadania

- Promocja umiejętności społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Poradnictwo dla uczniów i rodziców (wszystkie dyskusje i konsultacje są poufne)

- Współpraca z partnerami pozaszkolnymi (firmy praktyk, agencja pracy, ...) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Zapobieganie przemocy poprzez szkolenia społeczne i dotyczące przemocy

bottom of page