top of page

ОТпечатък

Realschule Horkesgath

Хорксгат 33

47803 Крефелд

+49 (0) 2151 87886-0

info@rs-horkesgath.de

принципал
Уте Айсинг Шроерс, директор на средно училище

Керстин Маес, първи вицепрезидент

Нина фон Харпе-Глаудо, втори вицепрезидент

Училищни органи (доставчици на услуги по смисъла на TMG)

Министерство на училищата и допълнителното образование на провинция Северен Рейн-Вестфалия
Фьолклингер щрасе 49
40190 Дюселдорф
Телефон: 02 11 / 58 67 – 40
Имейл: poststelle(at)msw.nrw.de
Интернет: www.schulministerium.nrw.de

Авторско право

Текстовете, изображенията, графиките и снимките, както и дизайнът на този уебсайт са обект на авторско право. Те могат да бъдат възпроизвеждани от вас само за лична и друга лична употреба в рамките на раздел 53 от Закона за авторското право (UrhG) без никакви промени. Разпространението на копия (аналогови или цифрови) или откъси е разрешено само с писмено разрешение. Препечатването и анализът на прессъобщения и изказвания са разрешени, при условие че източникът е посочен. Текстове, изображения, графики и други материали могат да бъдат обект на авторско право на трети страни изцяло или частично. Съдържанието на трети страни е маркирано като такова и не може да бъде възпроизвеждано, публично достъпно или публично възпроизвеждано без съгласието на притежателя на правата.

Отговорност за съдържанието

Информацията, която намирате на този уебсайт, е внимателно съставена и проверена доколкото ни е известно и вярваме. Въпреки това не се дава гаранция за точността, пълнотата, актуалността или качеството и постоянната наличност на предоставената информация. Съгласно § 7 Abs.1 TMG, доставчиците на услуги носят отговорност за собственото си съдържание на тези страници съгласно общите закони. Доставчиците на услуги обаче не са задължени да наблюдават предаваната или съхранявана информация от трети страни или да разследват обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати.

Този уебсайт също съдържа връзки или препратки към уебсайтове на трети страни. Тези връзки към уебсайтовете на трети страни не представляват одобрение на съдържанието им от издателя.Отговорност за съдържанието на външните връзки носят съответните доставчици или оператори (автори) на сайтовете. Връзките към други уебсайтове предоставят на потребителите само достъп за използване на съдържанието. Външните връзки бяха проверени за възможни законови нарушения доколкото ни е известно и вярваме към момента на поставяне на връзката. Постоянният преглед на съдържанието на външните връзки не е възможен без конкретни доказателства за нарушение. В случай на връзки към уебсайтове на трети страни, които са извън сферата на отговорност на издателя, отговорност би съществувала само ако издателят узнае за незаконното съдържание и е технически възможно и разумно да предотврати използването на това съдържание. Ако смятате, че свързаните външни сайтове нарушават приложимото законодателство или по друг начин съдържат неподходящо съдържание, моля, уведомете ни.

 


bottom of page