top of page

учител по консултиране

Предлагаме помощ при...
✓ Тормоз, конфликти със съученици, лични проблеми, страх от училище, проблеми с ученето / мотивация за учене ...


Съветът е...
✓ доброволно, безплатно, поверително и помощ за самопомощ

bottom of page