top of page

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на данни

Име и адрес на отговорното лице

Отговорен

Realschule Horkesgath

Директор: Ute Eißing-Schroers

депутат Директор: Керстин Маес

Realschule Horkesgath
Хорксгат 33
47803 Крефелд
Тел.: 02151/87886-0
Факс: 02151/87886-136
Електронна поща:info@rs-horkesgath.de

ИТ контакт: Isa-Catharina Hoff (учител), Simon Jäger (учител)

Училищни власти (външни училищни въпроси):
Град Крефелд
представлявано от кмета
Градска администрация на Крефелд
47792 Крефелд

Телефон: +49 21 51 / 86 – 0

Юридически лица на училището (вътрешноучилищна дейност):
Министерство на училищата и образованието на провинция Северен Рейн-Вестфалия
40190 Дюселдорф
Имейл: poststelle@msb.nrw.de

Данни за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Служител по защита на данните за град Крефелд:

 

Отговорност за връзки:
Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги е отговорен за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не беше разпознато по време на свързването. Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен без конкретни доказателства за нарушение. Веднага щом разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем такива връзки.

I.        Обща информация за обработката на данни

1.        _cc781905-5cde-3194- bb3b-836bad5cf58d_ Обхват на обработка на лични данни

По принцип ние обработваме личните данни на нашите потребители само дотолкова, доколкото това е необходимо, за да осигурим функционален уебсайт и нашето съдържание и услуги. Обработването на лични данни на нашите потребители се извършва редовно само със съгласието на потребителя. Изключение се прилага в случаите, когато не е възможно да се получи предварително съгласие по действителни причини и обработването на данните е разрешено от законовите разпоредби.

2. Правно основание за обработване на лични данни

Доколкото получаваме съгласието на субекта на данните за обработка на лични данни, член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) служи като правно основание.

Член 6 (1) (b) от GDPR служи като правно основание за обработката на лични данни, необходими за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. Това се отнася и за операциите по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки.

Доколкото обработката на лични данни е необходима за изпълнение на правно задължение, на което нашата компания подлежи, член 6 (1) (c) от GDPR служи като правно основание.

В случай, че жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице изискват обработването на лични данни, член 6, параграф 1, буква d от GDPR служи като правно основание.

Ако обработването е необходимо за защита на легитимен интерес на нашата компания или трета страна и ако интересите, основните права и основните свободи на съответното лице не надделяват над първия интерес, член 6, параграф 1, буква f от GDPR служи като правно основание за обработката.

трети

Личните данни на съответното лице ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта на съхранението вече не е приложима. Съхраняването може да се осъществи и ако това е предвидено от европейския или националния законодател в регламенти, закони или други разпоредби на ЕС, на които отговаря отговорното лице. Данните също ще бъдат блокирани или изтрити, ако срокът за съхранение, предписан от споменатите стандарти, изтече, освен ако не е необходимо допълнително съхранение на данните за сключването или изпълнението на договор.

II.

1.       _cf781905-5cde-3194-bb3b-8d5d.description and scope of обработка на данни

При всеки достъп до нашия уебсайт нашата система автоматично събира данни и информация от компютърната система на компютъра, осъществяващ достъп

Тук се събират следните данни:

– Име и адрес, ако са въведени

– Данни за контакт, ако са въведени

– Съдържание, ако е въведено

- Метаданни като: - Дата и час на достъп

– IP адрес на потребителя

Данните се съхраняват и в регистрационните файлове на нашата система. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

2.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-8d5cf58d

Правното основание за временното съхранение на данните и регистрационните файлове е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

3. Цел на обработката на данните

Временното съхраняване на IP адреса от системата е необходимо, за да се даде възможност за доставка на уебсайта до компютъра на потребителя. За тази цел IP адресът на потребителя трябва да остане съхранен по време на сесията.

Съхранението на други данни се използва за отговор на заявки за контакт или за комуникация с потребителя. Оценка на данните за други цели като. B Маркетинговите цели не се провеждат в този контекст.

Хостинг услугите, които използваме, се използват за предоставяне на следните услуги:

– инфраструктурни услуги

– платформени услуги,

– изчислителен капацитет,

- място за съхранение

– Услуги за база данни

– изпращане по имейл,

– гаранционни депозити

– услуги по техническа поддръжка

Ние използваме всички споменати услуги, за да управляваме тази онлайн услуга. Тук данните за инвентара, данните за контакт, данните за съдържанието, данните за договора, данните за употребата, мета и комуникационните данни от клиенти, заинтересовани страни и посетители на тази онлайн оферта се обработват въз основа на нашите законни интереси да направим тази онлайн оферта достъпна ефективно и сигурно в съответствие с член 6, параграф 1, буква f от GDPR във връзка с член 28 от GDPR (сключване на договор за обработка на поръчки).

4.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-8d bad dercf.cf

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани. В случай на събиране на данни за предоставяне на уебсайта, това е случаят, когато съответната сесия е приключила.

Ако данните се съхраняват в лог файлове, това е така най-късно след седем дни. Възможно е съхранение извън това. В този случай IP адресите на потребителите се изтриват или отчуждават, така че вече не е възможно да се присвои викащият клиент.

5.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-8d5cf58d__cc781905-5cde-3194- bb3b-8d5cf58d_

Събирането на данни за предоставянето на уебсайта и съхраняването на данните в лог файлове е абсолютно необходимо за работата на уебсайта. Следователно няма възможност за възражение от страна на потребителя.

III.    Използване на бисквитки

1. Описание и обхват на обработката на данните

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Ако потребител извика уебсайт, бисквитка може да бъде съхранена в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен символен низ, който позволява браузърът да бъде ясно идентифициран, когато уебсайтът бъде извикан отново.

2. Правно основание за обработка на данните

Правното основание за обработката на лични данни с помощта на бисквитки е член 6, параграф 1, буква f от GDPR.

3. Цел на обработката на данните

Нашият легитимен интерес от обработката на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква f от ОРЗД също е в тези цели.

На тази основа ние или нашият хостинг доставчик събираме данни за всеки достъп до сървъра, на който се намира тази услуга (т.нар. сървърни лог файлове).

Това включва името на извлечения уебсайт, името на извлечения файл, date  на извличане, време на извличане, количество прехвърлени данни, известия за успешно извличане, тип браузър с информация за версията, операционна система на потребителя , URL на предишната посетена страница , IP адрес, искащ доставчик

Информацията от регистрационния файл се съхранява за максимум 7 дни от съображения за сигурност (напр. разследвания от прокурора) и след това се изтрива. Данните, които са необходими като част от горепосоченото разследване за доказателствени цели, няма да бъдат изтрити до окончателното изясняване.

4. Срок на съхранение, възможност за възражение и премахване

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават на нашия сайт. Следователно, като потребител, вие също имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Като промените настройките на вашия интернет браузър, можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Бисквитките, които вече са били запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. Ако бисквитките са деактивирани за нашия уебсайт, може повече да не сме в състояние да предлагаме всички функции на бюлетин.

IV.    Права на субекта на данните

Ако личните данни се обработват от вас, вие сте субектът на данните по смисъла на GDPR и имате следните права по отношение на отговорното лице:

Право на информация

Можете да поискате потвърждение от отговорното лице дали лични данни, свързани с Вас, се обработват от нас.

Ако такава обработка е налице, можете да поискате информация от лицето, отговорно за следната информация:

(1) целите, за които се обработват личните данни;

(2) категориите лични данни, които се обработват;

(3). бъде разкрит;

(4)       планираната продължителност на съхранението на личните данни, отнасящи се до това или, ако е конкретна информация не е възможно, Критерии за определяне срока на съхранение;

(5) наличието на право на коригиране или изтриване на лични данни, които се отнасят до вас, право на ограничаване на обработването от отговорното лице или право на възражение срещу това обработване;

(6)   наличието на право на обжалване пред надзорен орган;

(7)       цялата налична информация за произхода на данните, ако личните данни не са събрани от субекта ;

(8)       наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в съответствие с поне член 22 (1) и (4) GDPR в тези случаи - съдържателна информация за включената логика и обхвата и предвидените ефекти от такова обработване за субекта на данните.

Имате право да поискате информация дали вашите лични данни се предават на трета държава или на международна организация. В този контекст можете да поискате да бъдете информирани за подходящите гаранции съгласно член 46 от GDPR във връзка с предаването.

2.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-8cf5d

Имате право на коригиране и/или допълване на отговорното лице, ако обработваните лични данни, които се отнасят до Вас, са неверни или непълни. Отговорното лице трябва незабавно да извърши корекцията.

3.      _cf781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cf781905-5cde-3194-bb3b-8d right to restriction of processing

При следните условия можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни:

(1)       ако оспорите точността на личните данни, които ви засягат, за проверява точността на личните данни;

(2)       вместо това обработването е незаконосъобразно и вие отказвате изтриването на личните данни данни за искане на лични данни;

(3)       отговорното лице вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, за които се нуждаете от тях, но за да заявите нужда от упражняване или защита на правни искове, или

(4)       ако сте подали възражение за обработването по основателни причини 21 по чл. отговорното лице надделява над вашите причини.

Ако обработването на лични данни, които се отнасят до вас, е било ограничено, тези данни – с изключение на тяхното съхранение – могат да бъдат използвани само с вашето съгласие или за предявяване, упражняване или защита на правни искове или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес за Съюза или държава членка се обработват.

Ако ограничението на обработката е било ограничено съгласно горните условия, ще бъдете информирани от отговорното лице, преди ограничението да бъде отменено.

4.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-8cf536_bad5b-8cf

Изтрий

Можете да поискате от отговорното лице незабавно да изтрие личните данни, които ви засягат, и отговорното лице е длъжно незабавно да изтрие тези данни, ако е налице едно от следните основания:

(1) Личните данни, които се отнасят до Вас, са подходящи за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, вече не са необходими.

(2)       Вие оттегляте своето съгласие, към което обработването по т. 6 а или 1 ал. Член 9, параграф 2, буква a от GDPR и няма друго правно основание за обработването.

(3)       Вие възразявате срещу обработването или възразявате срещу легитимни причини за обработването в съответствие с чл. обработката в съответствие с член 21 (2) от GDPR.

(4) Личните данни, свързани с Вас, са били незаконосъобразно обработени.

(5) Изтриването на личните данни, които се отнасят до Вас, е необходимо за изпълнение на правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държавите членки, което се изисква от администратора.

(6)           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         The personal data were offered to you в съответствие с член 8, параграф 1 от GDPR.

2. Информация за трети лица

Ако отговорното лице е направило личните данни, свързани с вас, публични и е задължено да ги изтрие в съответствие с член 17 (1) от GDPR, то трябва да предприеме подходящи мерки, включително технически мерки, за да защити лицето, отговорно за обработката на данните, като вземе предвид наличната технология и разходите за внедряване, които обработват личните данни, вие, като субект на данните, сте поискали от тях да изтрият всички връзки към тези лични данни или копия или копия на тези лични данни.

3.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136_badncf.8d

Правото на изтриване не съществува, ако е необходимо обработване

(1)     за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

(2)     за спазване на правно задължение, което изисква обработването съгласно законодателството на Съюза или правото на държава членка, на което отговорното лице подлежи, изисква се или изпълнява задача, която е от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са възложени на отговорното лице;

(3)       по причини от обществен интерес в областта на общественото здравеопазване съгласно чл. 9 (2) лит. i както и член 9, параграф 3 от GDPR;

(4)       за цели на архивиране в обществен интерес, за целите на статистиката или за научни или исторически изследвания8 Параграф 1 от GDPR, доколкото правото, посочено в раздел а), може да направи невъзможно или сериозно да наруши постигането на целите на тази обработка, или

(5)     за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

4.         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

Ако сте предявили правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването срещу отговорното лице, то е длъжно да информира всички получатели, на които са били разкрити отнасящите се до Вас лични данни, за това коригиране или изтриване на данните или ограничаване на обработването, освен ако това се оказва невъзможно или изисква непропорционални усилия.

Имате право да бъдете информирани за тези получатели от отговорното лице.

5.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5d-8d

Имате право да получите свързаните с Вас лични данни, които сте предоставили на отговорното лице, в структуриран, общ и машинно четим формат. Освен това имате право да предавате тези данни на друго отговорно лице без възпрепятстване от лицето, отговорно за предоставянето на личните данни, при условие че

(1). (2) (a) от GDPR или на договор в съответствие с член 6, параграф 1, буква b) от GDPR и

(2)   обработката се извършва чрез автоматизирани процедури.

При упражняването на това право вие също имате право личните данни, които ви засягат, да бъдат предадени директно от едно отговорно лице на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо. Свободите и правата на другите хора не трябва да бъдат накърнявани от това.

Правото на преносимост на данните не се прилага за обработване на лични данни, което е необходимо за изпълнение на задача, която е от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са възложени на администратора.

Право на възражение

Имате право по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни, което се основава на член 6, параграф 1, буква e или f от GDPR; това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби.

Отговорното лице вече не обработва личните данни, свързани с вас, освен ако не може да докаже убедителни законни основания за обработването, които надделяват над вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

Ако личните данни, които се отнасят до вас, се обработват с цел извършване на директна реклама, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни за целите на такава реклама; това се отнася и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама.

Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, личните данни, свързани с Вас, повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

Във връзка с използването на услугите на информационното общество имате възможност – независимо от Директива 2002/58/ЕО – да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, които използват технически спецификации.

7.        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-8cf5cf

Имате право да оттеглите декларацията си за съгласие съгласно закона за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до момента на оттеглянето.

8.        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  Автоматизирано решение за профилиране в отделен случай

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга значително. Това не важи, ако решението

(1)     е необходимо за сключването или изпълнението на договор между вас и отговорното лице,

(2)       е разрешено от правото на Съюза или на държавите-членки, на което се подчинява администраторът е разумно да съдържа мерки за защита на вашите права и свободи, както и на законните ви интереси или

(3)       се прави с вашето изрично съгласие.

Тези решения обаче може да не се основават на специални категории лични данни съгласно член 9, параграф 1 от GDPR, освен ако не се прилага член 9, параграф 2, буква a или g от GDPR и са предприети подходящи мерки за защита на вашите права и свободи и вашите законни интереси.

По отношение на случаите, посочени в (1) и (3), отговорното лице трябва да предприеме подходящи мерки, за да защити вашите права и свободи и законните ви интереси, включително най-малко правото да получите човешка намеса от страна на отговорното лице , да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

9.    Право на подаване на жалба до надзорен орган

Без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на вашето местопребиваване, месторабота или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че че обработването на вашите лични данни е в противоречие с GDPR.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, ще информира жалбоподателя за статуса и резултатите от жалбата, включително възможността за съдебна защита съгласно член 78 от GDPR.

10. Хостинг и доставка на имейл

Хостинг услугите, които използваме, служат за предоставяне на следните услуги: инфраструктурни и платформени услуги, изчислителен капацитет, пространство за съхранение и услуги за база данни, изпращане на имейли, услуги за сигурност и услуги за техническа поддръжка, които използваме за целите на работата с тази онлайн оферта.

По този начин ние или нашият хостинг доставчик обработваме данни за инвентара, данни за контакт, данни за съдържание, данни за договори, данни за използване, мета и комуникационни данни от клиенти, заинтересовани страни и посетители на тази онлайн оферта въз основа на нашите легитимни интереси да направим това онлайн оферта, достъпна ефективно и сигурно в съответствие с член 6, параграф 1, буква f от GDPR във връзка с член 28 от GDPR (сключване на договор за обработка на поръчки).

11. Събиране на данни за достъп и лог файлове

Ние или нашият хостинг доставчик събираме данни за всеки достъп до сървъра, на който се намира тази услуга (така наречените сървърни лог файлове) въз основа на нашите законни интереси по смисъла на член 6, параграф 1, буква. Данните за достъп включват името на достъпния уебсайт, файл, дата и час на достъп, количество прехвърлени данни, известие за успешен достъп, тип и версия на браузъра, операционна система на потребителя, препращащ URL адрес (предходно посетената страница), IP адрес и заявеният доставчик.

Информацията от регистрационния файл се съхранява за максимум 7 дни от съображения за сигурност (напр. за разследване на злоупотреба или измама) и след това се изтрива. Данни, чието по-нататъшно съхранение е необходимо за доказателствени цели, са изключени от изтриване до окончателното изясняване на съответния инцидент.

12.  Услуги за анализ на уебсайтове

Услугите за анализ на уебсайтове (напр. Google Analytics или Adobe Analytics) за повишаване на ефективността на вашия собствен уебсайт, които се управляват от доставчици трети страни, изискват данните за посетителите на уебсайта да се предават на доставчиците трети страни. По правило съгласието на потребителя не се получава. Обосновка чрез член 6 (1) буква f от GDPR е възможна, ако може да бъде представен легитимен интерес на оператора на уебсайта. Въпреки това, за да се защитят интересите на потребителите при защита на личните им данни, препоръчително е псевдонимизирането на данните. В този случай нищо няма да говори против използването на услугите за анализ и свързания с тях трансфер на псевдонимизирани данни. Точната употреба трябва да бъде документирана в декларацията за защита на данните.

bottom of page