top of page

мисия на училището

Leitbild.jpg

е важно за нас

...да се отнасяме с грижа към всички хора, природата и нашата околна среда.

  ...да разрешава конфликти от всякакъв вид мирно, да обръща внимание на работата в екип и социалното поведение.  

… да се придържаме заедно и да не изключваме никого.

  …да приемат индивидуалността на другите и да се отнасят към тях с уважение и толерантност.

... че всеки ученик може да се подготви индивидуално за успешно социално и професионално участие в атмосфера, благоприятна за учене.

Под нашия чадър на разнообразието ние се учим и практикуваме да живеем заедно нашите ценности.

bottom of page