top of page

Тамара Гъргич

Казвам се Тамара Гъргич, социален работник съм в мултипрофесионален екип и обучител по борба с насилието. От август 2021 г. работя като социален работник за ученици със специални образователни потребности и за социално обучение и обучение за борба с насилието в средното училище в Хорксгат.

Моите задачи

- Насърчаване на социалните умения на ученици със специални образователни потребности

- Консултации за ученици и родители (всички дискусии и консултации са поверителни)

- Сътрудничество с извънкласни партньори (стажантски фирми, агенция по заетостта, ...) за студенти със специални образователни потребности

- Превенция на насилието чрез социално обучение и обучение за насилие

bottom of page