top of page

Условия

Това са Общите условия (ОУ). Този шаблон съдържа примерен текст, не е пълен и не може да бъде публикуван. Правилата и условията служат за защита на собствениците на уебсайтове. В него те могат да задават свои собствени условия и да изпълняват задължението си за предоставяне на информация. В случай на онлайн магазин, това задължение за информация може напр. Б. Подробности за стоки, цени и условията за сключване, прекратяване и прекратяване на договора. Условията трябва да съдържат заглавия и да бъдат формулирани по подходящ начин за вашата компания. За да сте сигурни, че вашите условия отговарят на законовите разпоредби, накарайте ги да бъдат проверени от опитен адвокат.

bottom of page